Minska sårbarheten för virus – PC eller Mac?

Mac-datorer har alltid haft ett rykte om sig att vara extremt resistenta mot datavirus. Många tror till och med att Mac är helt förskonade från dessa irritationsmoment och att den som äger en Mac inte behöver bry sig om virusskydd överhuvudtaget. Även om det låg nära sanningen i datorns barndom, mycket tack vare att virus för Mac ännu inte hade utvecklats, är detta dessvärre inte sant idag. Faktum är att det finns en hel del virus som skapats exklusivt för dessa datorer. Skillnaden är att de idag tar andra former, vilket gör att du som datorägare måste parera attackerna med nya sorters försvar.

 

Det andra stora operativsystemet, förutom Mac, är Windows som brukar köras på PC. PC används också för att köra OS med öppen källkod som Linux. Windows har länge varit ett populärt mål för hackers och viruskodare eftersom operativsystemet är extremt utbrett. När många människor använder sig av samma typ av system underlättar det för viruset att sprida sig till så många som möjligt. Till skillnad från Mac har Windows haft lång tid på sig att bygga upp antivirusprogram, vilket gör att det finns ett närmast oändligt antal program för den som vill skydda sig mot virus.

Padlock lying on the computer-keyboard

Padlock lying on the computer-keyboard

 

I jämförelsen mellan Mac och PC ur en datasäkerhetsaspekt kan man säga att Mac-användare utsätts för färre attacker, men det finns också färre möjligheter att skydda sig. Mac har byggt in ett system som automatiskt ska upptäcka malware och andra skadliga koder. Problemet är att om viruskodarna ligger steget före riskerar du att stå svarslös. När det gäller PC har du möjlighet att själv välja vilket program som passar dig. Oavsett om du föredrar Norton, McAfee eller Avast är det upp till dig vilket företag du vill använda dig av när du scannar din dator efter virus.

 

Ofta brukar PC-användare vara mer medvetna om hoten än Mac-användare eftersom de senare inte sällan lever i en falsk trygghet. Det bästa sättet att råda bot på det är att lära sig mer om vilka attacker som sker mot ens dator och försöka försvara sig på bästa sätt. Om du vill lära dig mer om IT i allmänhet kan du gå kursen ITIL Foundation.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*