Webbsäkerhet

Webbsäkerhet är något som företag och andra typer av verksamheter absolut måste ta på stort allvar med dagens IT-infrastrukturer.  Infrastrukturer som trots att de bygger på avancerade it-system eller kanske just på grund av att de bygger på dessa – är ytterst sårbara för sabotage.

 

Säkerheten i elnät
Inom det EU-stödda forskningsprojektet Viking, fann Henrik Sandberg, biträdande lektor vid skolan för elektro- och systemteknik på KTH och kollegan György Dán, att sensorer i elnätet vilka kommunicerar med resten av själva styrsystemet är ytterst lätta att manipulera för den som besitter rätt kunskap om den här typen av system, enligt en artikel i tidskriften Ny Teknik.Webbsäkerhet 11

 

Sårbarhet inom styr- och reglerbranschen
Artikel i Ny Teknik har även varit i kontakt med David Lindahl som är forskningsingenjör vid FOI . Enligt honom så gäller sårbarheten IT-infrastrukturer rörande allt från kraftproduktion till telenät, tåg, tunnelbana och distribution och produktion av vatten.

Vid tiden för intervjun i december 2010 befann sig hela styr- och reglerbranschen omkring tio år efter kontors-it i fråga om it-säkerhet. Frågan är om de kommit ikapp nu.

Att det står klart är att det är alldeles nödvändigt att vart och ett av de verksamheter som är verksamma inom styr- och reglerbranschen tillser att för branschen särskilt säkerhetsklassade säkerhetsprogram, brandväggar och anti-malwareprogram installeras.

Se till att hela landet förblir skyddade och att inte hela eller delar blir lamslagna då elproduktion, tågförbindelser eller annan IT-infrastruktur slås ut då illasinnade personer söker slå ut.

 

IT-infrastruktur – en naturlig del av hälso- och sjukvården
Inom E-hälsa är det naturligtvis oerhört viktigt med webbsäkerhet under informationshanteringen i och mellan samtliga IT-system inom inom hälso- och sjukvården. Även här är det av största vikt med särskilt säkerhetsklassade säkerhetsprogram, brandväggar och anti-malwareprogram alldeles särskilt som eHälsomyndigheten väljer att följa etablerade standarder och öppna format, enligt dem så långt det är möjligt. Ett inte helt orimligt krav är dock att patientsäkerheten ska säkras – inget mindre än det.

 

SKL – Sveriges kommuner och landsting
SKL slår fast att de utmaningar som uppstår då information delas över verksamhets- och organisationsgränser måste hanteras gemensamt genom breda överenskommelser om principer för informationssamverkan inom den offentliga sektorn. Alldeles särskilt då det gäller hur information transporteras, skyddas och mottas. Dessutom är det viktigt med hantering av behörigheter, alltså vem/vilka som har behörighet till viss information.

 

Smittade datorer i Sverige
Aktuell information om antalet smittade datorer kan erhållas via CERT.SE.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*